Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry

Taitajarekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 22.4.1999/523 10 §

Laatimispvm: 4.8.2009

1. Rekisterin nimi:
Rakennusperinteen taitajat Pohjois-Karjalassa

2. Rekisterinpitäjä:
Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry
Sihteeri: Risto Ikonen, Ketunpesäntie 44, 80230 Joensuu, p. 050 3366 548
Sähköposti: info(at)rappana.fi (pj. ja sihteeri) tai webmaster(at)rappana.fi (nettivastaava)

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö:
Kari Koskela, Kauppakatu 44, 80100 Joensuu, p. 0400 786 450, kari.o.koskela(at)gmail.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus:
Tarkoituksena on koota rakennusperinteen taitajien ja materiaalitoimittajien yhteystietoja ja välittää niitä vanhojen rakennusten kunnostajille. Tietoja kerätään ja jaetaan pääasiassa Pohjois-Karjalan alueella.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin kerätään tietoja rakennusperinteen taitajista ja perinteisten materiaalien toimittajista. Rekisterissä ylläpidetään ilmoittautuneiden tai suostumuksensa antaneiden tietoja seuraavasti: nimi- ja yhteystiedot, koulutus ja ammatti, tarjottava palvelu tai tuote, hinnoitteluperiaate, toiminnan pää- tai sivutoimisuus, arvonlisäverollisuus ja toiminta-alue. Lisäksi ylläpidetään tietoja työkokemuksesta ja referenssikohteista sekä henkilön itsensä laatima lyhyt selostus toimenkuvastaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja ei koota muista tietolähteistä. Muualta tietoja voidaan hankkia vain henkilön nimenomaisella suostumuksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen).
Aineistolla ei ole tiettyä säilytyspaikkaa. Aineistoa säilytetään valvonnan alaisena.

B. ATK:lle talletetut tiedot.
Tietoja käytetään salasanoilla tai ilman salasanoja. Asiakasrekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä.

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ei ole säädetty salassa pidettäväksi (vaitiolovelvollisuutta ja/tai asiakirjasalaisuutta koskevat säännökset).

9. Tarkastus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö voidaan esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti.

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterin hoitaja huolehtii oma-aloitteisesti itse huomaamansa virheen korjaamisesta. Tiedon korjaaminen rekisteröidyn vaatimuksesta voidaan esittää rekisterin hoitajalle.

© Räppänä, info ( at ) rappana . fi